Evropska unija

Evropska Unija (EU) je porodica demokratskih Evropskih zemalja, koje su se obavezale da će raditi zajedno u cilju mira i prosperiteta. Evropska Unija je jedinstvena, ona je više od bilo koje druge medjunarodne organizacije. Njene Članice su osnovale zajedničke institucije u koje su ovlastile i imaju suverinitet, tako da odluke od posebnog značaja i zajedničkog interesa mogu biti donošene demokratski na Evropskom nivou. Ovo udruživanje suveriniteta se takodje zove “Evropska integracija.“
Istorijski koreni Evropske Unije leže u Drugom Svetskom Ratu. Ideja o Evropskoj integraciji je koncipirana da spreči da se takvo ubija i destrukcija ikad ponovo desi. Prvo je predložena od strane Francuskog Ministra za Spoljne Poslove, Roberta Šumana u govoru 9-og Maja 1950 godine. Ovaj datum, “rodjendan“ onoga što je danas EU, se slavi svake godine kao Dan Evrope.
Ima 5 EU institucija, svaka od njih ima posebnu ulogu:

  • Evropski Parlament (izabran od ljudi iz Zemalja Članica)
  • Savet Evropske Unije (koji predstavljaju vlade Zemalja Članica)
  • Evropska Komisija (pogonska sila i izvršni organ)
  • Sud Pravde (koji osigurava saglasnost sa zakonom)
  •  Evropski Revizorski Sud (kontroliše zvuk i zakonsko upravljanje budžeta EU)

Veliki broj agencija i drugih organa upotpunjuje sistem. Zakonsko pravo je fundamentalno za Evropsku Uniju. Sve odluke i procedure EU su zasnovane na Ugovorima, sa kojima su saglasne sve zemlje EU.

U početku, EU se sastojala samo od šest zemalja: Belgije, Nemačke, Francuske, Italije, Luksemburga i Nizozemske. Danska, Irska i Ujedinjeno Kraljestvo su se pridružili 1995, Grčka 1981, Španija i Portugal 1986, Austrija, Finska i Švedska 1995. 2004 godine se dogodilo najveće uvećanje EU, sa 10 novih zemalja koje su se pridružile.
Ranijih godina, mnogo zajedničke saradnje izmedju zemalja EU bilo je zbog medjusobne trgovine i ekonomije, ali sada se EU bavi mnogim drugim stvarima od direktne važnosti za naš svakodnevni život, kao što su prava gradjana; omogućavanje slobode, bezbednosti i pravde; stvaranje novih radnih mesta; regionalni razvoj; zaštita okoline.
Evropska Unija je omogućila pola veka stabilnosti, mira i prosperiteta. Pomogla je da se poveća životni standard, izgradi jedinstveno Evropsko tržište, lansirala je Evropsku valutu, evro i ojačala glas Evrope u svetu.
Jedinstvo u raznolikosti: Evropa je kontinent sa mnogo različitih tradicija i jezika, ali takodje sa zajedničkim vrednostima. EU brani te vrednosti. Podstrekuje saradnju izmedju ljudi u Evropi, promoviše jedinstvo uz očuvanje raznolikosti i osiguranje da odluke koje su donešene budu što bliže gradjanima,

U rastućem medjuzavisnom svetu u 21-om veku, biće još nephodnije da svaki Evropski gradjanin saradjuje sa ljudima iz drugih zemalja u duhu znatiželje, tolerancije i solidarnosti