Evropa

Evropa, drugi po redu najmanji kontinent na Zemlji, koji zauzima zapadnu petinu Evroazijske kopnene mase. Od Azije je odvaja Ural (istok) , Kaspijsko More i Kakvazi(jugoistok), Crno More i Dardaneli (jug), a od Afrike, Mediteransko More.

U Evropi dominiraju Alpski planinski lanci, u čijem osnovnom sastavu su Pirineji, Alpi, Karpatske Planine, Balkanske Planine i Kavkaz. Izmedju Skandinavskom Poluostrva i Alpskog lanca je velika Evropska ravan, koja se proteže od Atlantske obale u Francuskoj do Urala. Većina te ravnice je plodno zemljište. Velika ostrva uključuju Britanska Ostrva, Siciliju, Sardiniju, Korziku i Island.

Većina Evrope se sastoji od velikih taložnih ravnica, koje pokrivaju praistorijski Pretkambrijski štit, outcrops čiji ostaci su se zadžali i pojavljuju se na površini zemlje u severnoj Skandinaviji, Škotskoj i Uralu. Tu su takodje pohabani Paleozoički brdoviti krajevi. Mnogi gornji delovi severnih Alpa su formirani tokom Karbonskog perioda, uključujući Irsku, tresetište Denvola i Kornvela i Penine, Engleska. Južna Evropa je geološki mladja. Alpsko slaganje je počelo u Oligocenom periodu. Najduža reka u Evropi je Volga, druge veće reke (od zapada ka istoku) su: Tejo, Lora, Rona, Elb i Dunav. Kaspisko More je najveće jezero na svetu.

Evropka klima varira od subtropske do polarne. Mediteranska klima na jugu je suva i topla. Mnogo zemlje je prekriveno, nekom vrstom šuma sa teškom drvenom gradjom. Dalje na severu klima je blaga i vlažna, umereno preovladavaju zapadni vetrovi i Golfska Struja. Prirodna vegetacija je mešovita šuma, ali ona je naširoko osiromašena. Mešovite šume se sjedinjuju sa severnim Četinarskim šumama. U jugoistočnoj Evropskoj Rusiji, šumovita i travna stepa se stapaju sa polu pustinjom na severu Kaspijskog Mora. Na dalekom severu, nalazi se tundra.

Mediteransko područje je bila kolevka drevne Grčke i Rimske civilizacije. Pad Zapadnog Rimskog Carstva i invazija Varvara je donela nerede u većem delu Evrope. Tokom Srednjeg Veka, Hrišćanstvo je bilo objedinjena sila širom kontinenta. Posle srednjevekovni period je bio svedok raskola Katoličke Crkve i pojave države-nacije. Evropske sile su počele da osnivaju ogromna carstva u drugim delovima zemljine kugle (videti kolonijalizam; imperijalizam), i Francuska Revolucija je donela eru važnih političkih promena. Tokom 20-og veka, period koji je bio prekriven senkom dva Svetska Rata i usponom komunizma, Evropa je počela da gubi neke od predjašnjih nadmoći u svetskim dogadjajima. Posle Drugog Svetskog Rata, Evropske zemlje su se podelile u dva ideološka bloka: Istočna Evropa u kojoj je dominanti bio Sovjetski Savez; i Zapadna Evropa, koja je bila blisko povezana sa Ujedinjenim Američki Državama. Ovo rivalstvo je bilo poznato kao Hladni Rat. Severno Atlantska Sporazumna Organizacija (NATO), je osnovana sa namerom da spreči širenje komunizma; Varšavski Pakt je bio potpisan u Istočnoj Evropi. Nekoliko ekonomskih organizacija, naročito Evropska Zajednica (EC), su radile na bližoj internacionalnoj saradnji. Pad Sovjetskog komunizma 1991, je otvorio mesto u korist supranacionalističke unije u obliku Evropske Unije (EU).

Skoro polovina Evropskog zemljišta je neproduktivno zbog klime, reljefa, slanosti ili urbanizma. Četvrtina zemljišta je pod šumom; drvna industrija je naročito važna u Skandinaviji i u planinskim predelima istočne Evrope. Ribolov je ogromna industrija u zemljama koje izlaze na Atlantsko ili Severno More. Dve trećine obradivog zemljišta je plodno. Žitarice su osnovni usevi: pšenica je najvažnija, zatim na severu je to zob, i kukuruz na jugu. Pirinač raste uz pomoć navodnjavanja. Ovce pasu travu na mnogim brdovitim područjima, ali mlečne farme su najvažniji oblik životinjskog uzgojstva. U Mediteranskim područjima ima mnogo voća, ranog povrća i vinograda (uglavnom zbog vina). Evropa proizvodi više od jedne trećine svetskog uglja. Nemačka, Poljska, Češka Republika i Rusija su vodeći proizvodjači. Druga mineralna ležišta uključuju boksit, živu, grafit, cink i karbonat. Rumunija je bila najvećo proizvodjač nafte u Evropi sve do države Severnog Mora, naročito Britanija, nisu počele da eksploatišu svoje izvore. Evropa je visoko industrijalizovana i njena proizvodnja zapošljava veliku količinu radne snage. Najveća industrijska područja su u zapadno centralnoj Evropi, naročito na severi i severoistoku Francuske, Ru, i oko luka u Severnom Moru kao što su Antverp, Amsterdam, Roterdam i Hamburg. Površina 10.36 miliona kilometara kvadratnih (4 miliona kvadratnih milja). Najviša planina Mont Elbrus (Rusija) 5633m (18,481 stope). Najduža reka Volga 3750km (233 milje). Populacija (popis iz 2000 god) 728,887,000. Najveći gradovi Moskva (8,296,000); London (6,966,800); San Petersburg (4,661,000); Berlin (2,392,300). Pogledajte takodje članke individulnih zemalja.