Informacije o Evropi

Evropa

Evropa je kontinent sa granicama na zapadu Atlantski okean, na severu Severni ledeni okean, na jugu Sredozemno more, na jugoistoku Kavkaz, Kumo-manička udolina i Crno more dok na istoku granice nisu jasno određene.

Evropska unija

Evropska unija je unija dvadeset osam država sa teritorijom na Evropi sa jasnim sistemom zakona koji pre svega omogućava slobodan protok ljudi, robe, usluge i kapitala.

Evro

Evro je valuta Evropske unije i sredstvo naplati u svih 18 zemalja članice EU: Znak Evra izgleda ovako €.

Sajt je namenjen osnovim informacija o Evropi